Hogyan kerül fel a jelzés a fára?

Rövid összefoglaló a turistaútak jelzéseinek felújításáról.

2021. január 24.
Pinyó

Hogyan kerül fel a jelzés a fára?

Ez a kérdés sokakat foglalkoztatat, ezért most röviden bemutatom, hogy mi is a jelzésfestés folyamata, mi van a háttérben. Nos, a rövid válasz az, hogy nem csak ecset és festék kell hozzá. A tényleges festést megelőzi a tervezés és pályázatírás, a munka befejezését követően pedig az ellenőrzés és a pályázat zárása.

Az útjelzővezetők számára a téli időszak is ugyanolyan aktív, mint a többi, még a mostani járványhelyzetben is, mivel a terepi felméréseket egyéni túrák során is tudják teljesíteni.

Mielőtt azonban tovább haladok, nézzük, hogy ki is az az útjelzővezető? Ahhoz, hogy a szabványnak (jobb oldali képen látható a Magyar Szabványügyi Testülettől megvásárolt példányom fejléce) és az MTSZ szakmai anyagainak megfelelően kerüljenek fel a jelzések, valamint azok a természetjárókat jó irányba vezessék el, egy több hónapos képzésen kell részt venni, aminek a végén központi vizsgán kell bizonyítani a felkészültséget. Az ilyen képesítéssel rendelkezők pályázhatnak a turistautak felújítására vagy új utak kialakítására.
Ebben a téli időszakban ők ugyanolyan aktivitással dolgoznak, mint máskor, csak most nem túrákat vezetnek (mivel legtöbbjük egyébként túravezető is), hanem a felújításra váró turistautakat járják be.

Honnan tudjuk, hogy melyik útvonal szorul felújításra?

Először is a gyakorlatból, hiszen elég sokat túrázunk, így évközben is látjuk, hogy egy-egy szakaszon milyen állapotúak a jelzések. A másik forrásunk az MTSZ adatbázisa (https://turistaterkepek.hu), ahol azt is láthatjuk, hogy ki és mikor végezte el a legutóbbi felújítást.

Hogyan készülünk fel egy adott turistaút felújítására?

A bejárás során fotódokumentációt kell készíteni, ami bizonyítja, hogy a jelzések valóban felújításra szorulnak. Külön figyelmet kell fordítani a csomópontokra, kereszteződésekre. A turistautak többségénél egyenesen haladni még kisebb kanyarokkal tarkított útvonalon sem jelent problémát. Azonban egy kereszteződéshez érve egyértelműen el kell tudni dönteni, hogy melyik irányban kell tovább haladni. Egy természetjárót ilyenkor csak a különböző tereptárgyakon elhelyezett jelzések segítik. Ezért kiemelkedően fontos, hogy ezek a csomópontok megfelelően legyenek kialakítva.

Felújításra váró jelzések

A bejárást követi egy kis íróasztal melletti munka. Ez a fényképek kiválasztását, feliratozását vagyis a pályázathoz való előkészítését jelenti. Ezt lehet még kiegészíteni a csomópontok kialakításának tervével. Ez egy egyszerű vonalas ábra, amin láthatóak a csomópontban található utak, illetve feltüntetjük rajta, hogy melyik irányból milyen jelzéseket akarunk felfesteni. Ebben nagy segítségünkre vannak a terepen készült fényképek. Ezt az ábrát nem kötelező elkészíteni, de sokat segít a festés előkészítésében és a jelzésfestő csapat tagjaival való kommunikációban. Azoknak az útjelzővezetőknek, akik már gyakorlottabbak, ez már a fejében van és nem kell, hogy lerajzolják.

Egy csomópont kialakításának terve

A felújítás előkészítéséhez tartozik még a terület tulajdonosainak értesítése és engedélykérés a tevékenység végzésére. Ez is fontos része az előkészületeknek.

Van az úgy, hogy változtatni kell ...

Az élet néha produkál váratlan helyzeteket. A turistautakkal kapcsolatban ezek a váratlan helyzetek általában a kerítések szoktak lenni. A tulajdoni viszonyok állandóan változnak és sajnos a jelzett turistautak még nem állnak jogi védelem alatt, ezért egy-egy tulajdonos bármikor dönthet úgy, hogy a területét elkeríti, a rajta átmenő turistautat pedig elzárja. Ilyenkor - amennyiben az egyeztetések nem vezetnek eredményre - kerülő útvonalat kell keresni. Ez már igazi úttörő munka a szó szoros értelmében is.

Az íróasztali munka során is szembekerülhetünk izgalmas helyzetekkel, kihívásokkal. A terepi bejárás tapasztalatát és a térképet egybe vetve előfordul, hogy újabb problémák vagy ötletek merülnek fel. Jelenleg az általam kiválasztott turistaúttal részben fonódva, részben pedig párhuzamos utcán halad egy másik jelzés is. Ezért felvetődött, hogy racionálni lehetne a területen haladó jelzett turistautakat. Így jött létre a Balatonfűzfő település jelzett turistaútjainak felújítási és racionalizálási terve. Ez a terv még egyeztetés alatt áll az MTSZ Turistaút Bizottságával és a jelzést korábban karbantartó helyi Egyesülettel.

A terv egy része térképen ábrázolva


Ha már túl vagyunk a tervezésen és megvannak az engedélyek ...

Ha mindezekkel elkészültünk, akkor jöhet a pályázat beadása majd valamikor márciusban. Áprilistól már lehet festeni, amit augusztus 31-ig kell befejezni. Utána jönnek az ellenőrök és ha mindent rendben találnak, akkor év végén az Egyesület meg is kapja a munkáért járó pénzt. Ha kifogásolni valót találnak (pl.: nem megfelelő minőségű jelzéseket, rosszul kialakított csomópontokat), akkor hiánypótlást is előírhatnak. Ilyenkor megpróbálunk még ősszel festeni, amennyiben a vadászatok megengedik.

Mi a helyzet az új útvonalakkal?

Amikor egy új útvonal kialakításának ötlete felmerül, annak megtervezése és kivitelezése sokkal több időbe telik. Egy ilyen projekt megvalósítása kb. 2 év.

Egyesületünk is dolgozik egy új útvonal kialakításán. Az ötlet az, hogy a már meglévő útvonalhálózatot úgy bővítsük ki, hogy az olyan helyekre vezesse el a túrázókat, ahol további látványosságok, érdekességek fogadják. Ez az ötlet kiindulási alapnak jó, de a munka neheze csak ezután következik.
Be kell járni a terepet megfelelő ösvényeket keresve és rögzítve a nyomvonalat, majd egyeztetni kell az útvonalat az MTSZ Turistaút Bizottságával. Ezt követően be kell szerezni a tulajdonosoktól az engedélyt, hogy a területükön új jelzett turistaútvonal kerülhessen kialakításra. Természetesen térképészekkel is el kell kezdeni az egyeztetéseket, hogy az új útvonal rákerüljön a következő kiadású térképekre.

Összegezve az eddigieket

Látható tehát, hogy a turistautak karbantartása, felújítása, főleg az új útvonalak létrehozása milyen sok munkával jár. És akkor nem beszéltünk még a tájékoztató és útirányjelző táblák megtervezéséről és elhelyezéséről.
Gondoljunk erre is, amikor tavasztól nyár végéig turistajelzéseket felújító természetjárókkal és útjelzővezetőkkel találkozunk.